Ska man vända sig till en brottmålsadvokat eller försvarsadvokat i Norrköping? Begreppen är i princip två olika benämningar för samma sak. Den som är anklagad för ett brott som ringa narkotikabrott eller en trafikförseelse kan behöva anlita en advokat på egen hand. Vid andra typer av brott kan den åtalade få hjälp av en offentlig försvarare som utses av staten.

Ibland hjälper staten till med kostnaderna

I brottmål behöver du ofta inte stå för hela eller delar av advokatkostnaden själv. Vid till exempel grövre brott träder staten in. Den som är misstänkt för ett allvarligare brott tilldelas en offentlig försvarare. Den som är drabbad i ett grövre brottmål kan få ett offentligt biträde. Observera att en anklagad vid en fällande dom kan få betala tillbaka hela eller delar av kostnaden för sin försvarsadvokat.

Även försäkringar som hem- eller fordonsförsäkringen kan hjälpa till med rättshjälp. Den som är anklagas för ett ringa brott som mindre narkotikabrott eller snatteri får vända sig till sitt försäkringsbolag. Staten kan ibland träda in även i dessa fall, det är dock främst låginkomsttagare som kan utnyttja den typen av hjälp.

Hur hittar jag en försvarsadvokat?

Att vara anklagad för ett brott är en omvälvande upplevelse och kan upplevas som mycket arbetsamt. Det är viktigt att känna förtroende för sin försvarare. Advokatsamfundet har en mycket komplett sökfunktion där man kan söka efter advokater runtom i landet. Där är det enkelt att fylla i kriterier som ort och leta efter till exempel specialister på brottmål. Kanske har du även någon i din bekantskapskrets som kan rekommendera en försvarsadvokat i Norrköping?

Försvarsadvokat i Norrköping hjälper den som står åtalad

Hur vet man att man kan lita på sin försvarsadvokat i Norrköping? Samtliga advokater i Sverige är ledamöter i Advokatsamfundet. De följer något som kallas för god advokatsed, ett slags regelverk som gör gällande att de ska vara lojala med klienten och alltid se till dennes intressen. Dessutom kräver lagboken att samtliga utövare av yrket har tystnadsplikt. Den som inte är medlem i advokatsamfundet får inte kalla sig advokat. Advokater som bryter mot god advokatsed straffas med varning, böter eller uteslutning.

En försvarare är en mänsklig rättighet

Alla som är anklagade för ett brott har rätt att försvaras av en advokat. Det slås bland annat fast i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En försvarsadvokat i Norrköping hjälper sin klient under hela brottmålsprocessen. Denne finns vid den åtalades sida under polisförhör och förundersökning samt vid domstolsförhandling. Den som är misstänkt för ett brott kan själv föreslå och beviljas en försvarare, i de allra flesta fall får man den försvarsadvokat som man vill ha.